Αθλητισμός

17/2/12 11:41

τελ. ενημ.: 17/2/12 11:43

Άτλα μου τα βάρη σου

 H EΠΣ Χίου, εμμένοντας στην απόφαση είσπραξης των χρεών από τα σωματεία, που έχουν δημιουργηθεί από την μη καταβολή των προστίμων. Άρχισε να στέλνει τα πρώτα ειδοποιητήρια για την έγκαιρη εξόφληση του. Πρώτος αποδέκτης είναι προς το παρόν ο Άτλας, που καλείται εγγράφως να πληρώσει ένα ποσόν γύρω στα 150 ευρώ για να μην υποστεί τις συνέπειες που ορίζει το καταστατικό λειτουργίας της Ένωσης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση