ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου

Δυνάμει της με αρ. αριθμό 26/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκε η τροποποίηση    και το από 28/11/2018 τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου δημοτικού σχολείου Χίου» με έδρα την οδό Μιχάλων Χίου με σκοπούς τους αναφερόμενους διεξοδικά στο άρθρο 2 του Καταστατικού , το οποίο αποτελείται από 19 άρθρα  εκ των οποίων τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,17.

Χίος  2/10/2019

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77 ΧΙΟΣ

Περιλήψεις / Τροποποιήσεις
9/10/19 10:09

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ