ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη καταστατικού σωματείου

 Δυνάμει της με αριθμό 24/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκε η ίδρυση και το από 1/8/2019 Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης  Δημοσίων  Υπαλλήλων  Ν. Χίου»  και  συντετμημένη «ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Χ.»., με έδρα το Δήμο Χίου και με σκοπό την προάσπιση των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του και γενικά τον διεξοδικά αναφερόμενο στο 2ο άρθρο του Καταστατικού του που αποτελείται από 22 άρθρα.

Χίος, 11/9/2019

Η πληρεξουσία δικηγόρος

Μαρία Σκαμάλου

Δικηγόρος

Βαρβάκη 3 – 82131 Χίος

τηλ. 2271040270- φαξ 2271081325

e-mail: mskamalou@gmail.com –ΑΜ ΔΣΧ 134/96

Περιλήψεις / Τροποποιήσεις
11/9/19 12:53

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ