ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη τροποποίησης καταστατικού σωματείου

Δια και δυνάμει της υπ’ αριθμόν 22/26-08-2019 διατάξεως του κ. Ειρηνοδίκη Χίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του  Σωματείου με την επωνυμία : <<Χριστιανική Αδερφότητα Παναγίας Φανερωμένης Πιτυούς Χίου>> , το οποίο έχει έδρα τη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Τοπική Κοινότητα Πυτιούντος του Δήμου Χίου, και ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων: 1 (σκοπός) , 2 (αναφορικά με την είσοδο μελών) , 4 (σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου) ,6-7 (Γενική Συνέλευση) , 8-9 (Γενικές διατάξεις-σφραγίδα-τύχη περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης) , όπως αυτές οι τροποποιήσεις εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής  Συνέλευσης του εν λόγω Σωματείου της 25ης Νοεμβρίου 2018.-

Χίος , 27 Αυγούστου 2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Νικόλαος Χρ. Παπαχατζίδης

Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 7-Κεντρική Αγορά –Χίος

Τηλ./fax : 22710-43403

Κινητό:6944-606483

E-mail : npapachatzidis@gmail.com

Περιλήψεις / Τροποποιήσεις
3/9/19 13:32

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ