Απόστολος Τζιώτης

Αναδημοσίευση από τον έντυπο "πολίτη" της 8ης Ιουνίου 2018

«Ο μόνος που μπορεί να αλλάξει την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί είναι ο ίδιος ο Μ. Βουρνούς»

Πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως τη φωνή της λογικής μέσα σε μία δημοτική παράταξη που η λογική και η σύνεση τείνουν να εκλείψουν τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Απ. Τζιώτης είναι ο αντιδήμαρχος που βρίσκεται πίσω από κάθε μεγάλο έργο και συχνά παρασκηνιακά κινεί τα νήματα καλύπτοντας την πολιτική ανεπάρκε...