πελατειακές σχέσεις

Ποιος θα κοιμάται από σήμερα ήσυχος;

Είσαστε πολλοί όσοι μετέχετε σε διοικήσεις Οργανισμών και Νομικών Προσώπων, δημοτικοί άρχοντες και πολίτες. Πόσο ήσυχα θα κοιμάστε από σήμερα, αν η πρακτική που εγκαινίασε ο πρόεδρος της Μονομετοχικής, να κόβει και να ράβει αποφάσεις χωρίς την απ...