Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

7,9 εκ. ευρώ δανείζεται ο Δήμος για την αλλαγή των δημοτικών φωτιστικών

Τους όρους του δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείο καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο της αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας. ...