Ιωάννης Μπίζας

Το μάρμαρο γίνεται τέχνη στα χέρια του Γιάννη Μπίζα

Ο εικαστικός Ιωάννης Μπίζας, γνωστός ως John Bizas εκτός Ελλάδος, γεννήθηκε το 1980 στη Χίο. Παίρνοντας τα πρώτα ερεθίσματα από τον πατέρα του Νικόλαο Μπίζα, ο οποίος ασχολείται με την επεξεργασία του μαρμάρου, γρήγορα επιχείρησε την πρ...