Μέγας Λιμιώνας

Καλώς ήλθατε στον τουριστικό Μέγα Λιμνιώνα!

Αν το φαινόμενο παρουσιάζονταν για πρώτη φορά, θα έλεγε κανείς ότι συγχωρείται ως αβλεψία της Υπηρεσίας. Σύμπτωσις επαναλαμβανόμενη παύει όμως να θεωρείται σύμπτωσις. Ο κάδο...