Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων

Στη Χίο στις 17 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Βίτσας

Στη Χίο θα βρεθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, αποδεχόμενος την πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Ι. Γεωργιάδη, προκειμένου να παραστεί στην ειδική συνεδρίαση του Σώματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τ...