Βαβίλοι

Αστυνομική επιχείρηση σε κατασχεμένο ακίνητο στους Βαβίλους

Η συνδρομή της Αστυνομίας απαιτήθηκε προκειμένου να επιδοθεί εντολή έξωσης από Δικαστικό Επιμελητή από ακίνητο στην περιοχή των Βαβίλων. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα της Εθνικής εξαιτίας χρεών του ιδιώτη, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ιδιοκτήτες συνέχισαν να βρίσκονται ...

Περιορισμένο ενδιαφέρον για την υποτιμημένη δημοτική περιουσία

Λίγο το έντονο κλίμα αποεπένδυσης, λίγο η πολύχρονη υποτίμηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς ο Δήμος έχει μοναδικό του κριτήριο στους διαγωνισμούς το πρόσκαιρο κέ...