30.11.2017 12:47

Οι ιδιαιτερότητες των νησιών του Β. Αιγαίου και τα προβλήματα που θα επιφέρει η εξομοίωση του ΦΠΑ με αυτόν της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Το ειδικό καθεστώς προστασίας της νησιωτικότητας θεσπίστηκε προ τριακονταετίας περίπου και όριζε ότι τα νησιά θα έχουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ κατά 30% προκειμένου να ισοσκελιστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ωστόσο, η εντεινόμενη οικονομική κρίση, συνοδευόμενη από την παρατεταμένη εφαρμογή μνημονιακής πολιτικής, κατέστησαν, σύμφωνα με την Κυβέρνηση,την κατάργησή του αναγκαία, στο πλαίσιο των απολύτως επιβεβλημένων παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής.Τα προηγούμενα, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας, επανέφεραν στην επικαιρότητα το ζήτημα της ανάπτυξης και της οικονομικής θωράκισης των νησιών.

Ως νησί νοείται κάθε τμήμα γης που περιβάλλεται από θάλασσα. H ΕUROSTAT (European Commission, 1994), στοχεύοντας σε ένα στατιστικό ορισμό με κοινωνικο-οικονομική σημασία, θεώρησε ότι ένα νησί πρέπει επιπλέον να α) έχει μόνιμο πληθυσμό, β) να μην έχει σταθερή σύνδεση με την ξηρά και γ) να μην περιλαμβάνει πρωτεύουσα κράτους. Με βάση τον παραπάνω ορισμό υπάρχουν περίπου 450 νησιά στην ΕΕ που καλύπτουν το 4,5% του εδάφους της. Σ’ αυτά δεν περιλαμβάνονται οι υπερπόντιες κτήσεις, καθώς και τα βρετανικά νησιά που δεν αποτελούν κοινοτικό έδαφος. Μόνο τρεις χώρες της ΕΕ, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία, δεν έχουν νησιά.

 Τα μειονεκτήματα των νησιών σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα είναι πολλά και λίγο έως πολύ γνωστά. Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα σε βάθος και το μόνο ισοδύναμο μέτρο που ελήφθη απέναντι στα μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια ήταν η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕ.

 Η συνεχιζόμενη κρίση και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση στη Χίο, σε συνδυασμό με τις ελλιπείς υποδομές (λιμάνι, αεροδρόμιο), έχουν δημιουργήσει έναν άνευ προηγουμένου οικονομικό μαρασμό.Είναι,λοιπόν,επιτακτική ανάγκη οι κυβερνώντες να εγκύψουν στο πρόβλημα του νησιού,ενεργώντας όχι σπασμωδικά αλλάοργανωμένα, με προοπτική δεκαετιών, μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων.

 Είναι γεγονός ότι η εφαρμογήκοινών κανόνων σε περιοχές με διαφορετικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικάεπιφέρει και διαφορετικά αποτελέσματα.Πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική εφαρμογή σε μια σειρά από κρίσιμες πολιτικές στην ενέργεια, τις μεταφορές, τονανταγωνισμό, κ.α. που να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση των νησιών με το κέντρο, όπως ορίζει και η συνθήκη του Μάαστριχτ (αρθ.130).

 Από την 1η Ιανουαρίου 2018 καταργείται ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά του Β.Αιγαίου, χωρίς κανείς να έχει συνειδητοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει αυτή η απόφαση. Συνέπειες όπως η αύξηση του κόστους διαβίωσης των κατοίκων αυτών των νησιών, η μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους και η μείωση της εισπραξιμότητας των αναμενόμενων φορολογικών εσόδων για το κράτος. Στον κλάδο του εμπορίου, ειδικότερα, δημιουργείται άμεσααθέμιτος ανταγωνισμός από τις εθνικές αλυσίδες σουπερμάρκετ, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτική ενιαίας τιμολόγησης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το γεγονός ότι για πολλά χρόνια οι εθνικές αλυσίδες κερδοσκοπούν εις βάρος της πελατείας τους δεν είναι κοινό μυστικό. Συνεπώς, με την αύξηση του ΦΠΑ, ενώ αυτές θα διατηρήσουν τις τιμές τους, οι τοπικές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να ανεβάσουν τις τιμές τους προκειμένου να μετακυλήσουν, όπως είναι λογικό, την αύξηση του ΦΠΑ στην «τσέπη» του καταναλωτή.

 Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροιπιστεύουν ότι ο ΦΠΑ αυξάνεται κατά 7%. Λάθος!!! Ο ΦΠΑ αυξάνεται κατά 7 μονάδες, με ποσοστιαία αύξηση που ανέρχεταιπερίπου σε 41%!!Ως εκ τούτου,απολλύεται το αντισταθμιστικόόφελος που είχε δοθεί στη νησιωτικήΕλλάδαμε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του νησιωτικού προϊόντος, την οικονομική ανάπτυξη των νησιών και την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης (μιας και οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα την ωφέλεια από τα βασικά κοινωνικά αγαθά του κράτους), ως κίνητρο για την παραμονή των κατοίκων σε αυτά τα νησιά. Πώς άραγε οι κυβερνώντες σκοπεύουν να εξισορροπήσουντην κατάσταση, όπως έχουν υποσχεθεί;

Συνεκτιμώντας και την αυξανόμενη ανταγωνιστική δραστηριότητα εξ ανατολών,ο τόπος θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομικήεξαθλίωση και την πληθυσμιακήσυρρίκνωση ή και ερείπωση.Αν πραγματικά η Πολιτεία επιθυμεί να θωρακίσει τα νησιά του Β.Αιγαίου, πρέπει όχι μόνο να ανακαλέσει την απόφασή της αλλά, με μακροπρόθεσμη πολιτική και εκμεταλλευόμενη τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να χορηγήσει κίνητρα στους νησιώτες να επιστρέψουν στις εστίες τους και να δημιουργήσουν ξανά. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να πιέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, Περιφέρεια, Δήμος και Επιμελητήριο, με κοινές και συντονισμένες προσπάθειες.

Κάθε νησί διαθέτει μια μακραίωνη ιστορία και παράδοση. Αυτήν πρέπει να εκμεταλλευτεί η Πολιτεία και να δράσει ανάλογα.Στη Χίο, τα τελευταία χρόνια έχει κινητοποιηθεί η ΕΜΧ, με τη συνδρομή φυσικά ιδιωτικής πρωτοβουλίας(MEDITTERA) και τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.Επιπλέον, η Χίος κατέχει δεσπόζουσα γεωγραφικήθέση στο Αιγαίο και γι’ αυτόδιατηρείμακραίωνη παράδοση στη ναυτιλία.Η Πολιτεία, με κατάλληλες ενέργειες και κίνητρα,θα μπορούσε να καταστήσει τη Χίο ένα παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο,με τεράστια οικονομικά οφέλη για τον τόπο.Το νησί διαθέτει μαγευτικές παραλίες,πλήθος ιστορικών μνημείων,πολλά μεσαιωνικά χωριά και φυσικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με προγράμματα σπουδών σχετικά με τη Διοίκηση, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό.Με τηδημιουργία σύγχρονων πυλών εισόδου (λιμάνι,αεροδρόμιο) και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού δικτύου τουριστικών πρακτόρων και επιχειρήσεων, η Χίοςθα μπορούσε να προσελκύσει ποιοτικό τουρισμόκαι να μετατραπεί σε έναν από τους πλέον περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς.

 Εν κατακλείδι, για να μπορέσουν οι νησιώτες να επιβιώσουν και να παραμείνουν στα νησιά τους, θα πρέπει η Πολιτεία να εφαρμόζει πολιτικές που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη του φυσικούκαι πολιτιστικού τους πλούτου. Η καλύτερη οχύρωση των ακριτικών νησιών έναντι ξένων επιβουλών εξασφαλίζεται μέσα από μία σφύζουσα οικονομία και έναν αυξανόμενο μόνιμο-νόμιμο πληθυσμό. Αντιθέτως, η εξομοίωση του ΦΠΑ των νησιών με αυτόν της ηπειρωτικής Ελλάδας θα οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεσηπου θα αναγκάσει τους νησιώτες να εγκαταλείψουν τα νησιά τους και να τα παραδώσουν έρμαια στους ολοένα αυξανόμενους μετανάστες. Ή μήπως τελικά αυτό είναι το σχέδιο;

 

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ