6.4.2017 9:53

Προτάσεις για το μεταναστευτικό ζήτημα της ΧΙΟΥ

ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SWOT ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΛ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό είναι πρόβλημα ανθρωπιστικό – κοινωνικό – πολιτικό – οικονομικό και προ πάντων εθνικής ασφάλειας και ως τέτοιο  πολυσύνθετο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Σε δεύτερο βαθμό πρέπει να αποδεχτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Η αλληλεγγύη «παράγει» Δίκαιο. Το προσφυγικό, λόγω αλλόφυλων, αλλόθρησκων, λαών διαφορετικών δογμάτων και βιωμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε  ανεξέλεγκτες καταστάσεις

Μια  τρίτη παράμετρος είναι ότι  θα πρέπει να γνωρίζουμε  πως  το Ισλάμ δεν είναι απλώς μια θρησκεία,  είναι δόγμα «ζωής και θανάτου».   Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να συγχέουμε την προνοητικότητα για το αύριο  με την Ισλαμοφοβία.  Κατανοούμε ότι, η λύση δεν είναι εύκολη υπόθεση και πέραν αυτού δεν υπάρχουν λύσεις δίχως κόστος.

Η ανάλυση SWOT είναι ένα διεθνές «εργαλείο» Στρατηγικού Σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος μίας  χώρας, μιας γεωγραφικής περιοχής ή μιας  επιχείρησης,  όταν αυτή πρέπει να λάβει  αποφάσεις  σε σχέση με τα υφιστάμενα προβλήματα.

 

ΧΡΗΣΙΜΑ( Θετικά για τους στόχους μας)

ΕΠΙΒΛΑΒΗ(Αρνητικά για τους στόχους μας)

 

 

 

Internal

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

STRENGHT:  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ωριμότητα της κοινής γνώμης στη Χίο.

 

 

 

WEAKNESSES:  ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η έλλειψη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Η έλλειψη Συντονισμού για τη φύλαξη των  θαλάσσιων συνόρων
 • Η ελλειμματική  «Αντιπολίτευση» (σε τοπικό επίπεδο)
 • Η ανεπάρκεια  των υποδομών φιλοξενίας  των προσφύγων  και  μεταναστών
 • Η αχαρτογράφητη  δράση των ΜΚΟ,  της Υ/Α του ΟΗΕ και της FRODEX
 • Ο μη «έλεγχος» των Εθνικών ΜΜΕ και αρνητική προβολή της Χίου
 • Η διαφαινόμενη απουσία συντονισμού των νησιών από τη Περιφέρεια Β. Αιγαίου
 • Η αδυναμία αντιμετώπισης  Ασύμμετρων απειλών. & Παράπλευρων απωλειών
 • Οι κοινωνικές, πολιτισμικές  και οικονομικές επιπτώσεις

 

 

 

 

External

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

 

OPPORTUNITIES:  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Περαιτέρω Διεθνοποίηση του θέματος
 • Ανάδειξη της  οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στη Χίο
 • Τουριστική & Πολιτιστική προβολή της Χίου
 • Συσπείρωση της Εθνικής Κοινής Γνώμης
 • Σύνταξη Εθνικού και Τοπικού Σχεδίου Δράσης
 • Αναστροφή της αρνητικής εικόνας
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης από Κοινοτικούς πόρους και την Υ/Α του ΟΗΕ
 • Προσέλκυση Επενδύσεων
 • Δημιουργία   υποδομών  ένεκα της φιλοξενίας των προσφύγων και μελλοντική αξιοποίηση   μετά την κρίση

TREATS:  ΑΠΕΙΛΕΣ.

 • Η  αστάθεια από τις εμπόλεμες περιοχές
 • Η  άκαμπτη και επιφυλακτική στάση των χωρών της  Ε.Ε.
 • Η απειλητική στάση της Τουρκίας και η ένταση στο Αιγαίο
 • Η αναμενόμενη αύξηση του κύματος Προσφύγων - Μεταναστών
 • Η δημιουργία πόλης (αλλοφύλων, αλλοθρήσκων κλπ )  μέσα σε πόλη (Χίο)
 • Τα διεθνή ΜΜΕ και η επαναλαμβανόμενη αρνητική προβολή της Χίου
 • Η ανεξέλεγκτη δράση  και η  παρεμβατικότητα των  ΜΚΟ και της Υ/Α του ΟΗΕ
 • Η εξαγορά συνειδήσεων από τις ΜΚΟ, την Υ/Α του ΟΗΕ και τη FRODEX. (ήτοι του 50% του προβλήματος)
 • Ο εκμαυλισμός και ο διχασμός της κοινής γνώμης
 • Ο κορεσμός και οι αντιδράσεις  των κατοίκων  της Χίου
 • Οι κλιμακούμενες & «κατευθυνόμενες»,  εξεγέρσεις  των φιλοξενουμένων
  • Οι ασύμμετρες απειλές και το δημογραφικό πρόβλημα
  • Οι παράπλευρες απώλειες στο Τουρισμό και την οικονομία
  • Τα ρατσιστικά φαινόμενα και η διαφαινόμενη κοινωνική  έκρηξη

 

       

Όταν το σύνολο των αρνητικών στοιχείων υπερβαίνει κατά πολύ των θετικών και δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις,  τότε το μέλλον της Χίου κρίνεται  μαθηματικά αβέβαιο και ζοφερό. Η διαχείριση του  προβλήματος (ανεξάρτητα από τις προθέσεις ή δικαιολογίες), εάν δεν στηρίζεται στα δυνατά σημεία και στην αντίστοιχη εκμετάλλευση των ευκαιριών τότε  μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο νησί και τη χώρα.

Κάθε κρίση (με αρχές δόγματος), διαχειρίζεται σε δύο παράλληλα επίπεδα ίσης βαρύτητας, ήτοι:

 α. Το επιχειρησιακό: (περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος).

 β. Το επικοινωνιακό: ( περιλαμβάνει την εικόνα την οποία αποκομίζει κάθε τρίτο  άτομο περί της κατάστασης στη Χίο).

  

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:  (σε τοπικό επίπεδο, για ισχυροποίηση  των δυνατών σημείων και προσέγγιση των λύσεων ).

 1. Καθορισμός ενός Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου νήσων Β. Αιγαίου  (από την Περιφέρεια, για το συντονισμό όλων των νήσων).
 2. Καθορισμός ενός Γενικού Συντονιστή (Προσφυγικού Προβλήματος) κατά νήσο (υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Περιφέρειας).
 3. Εισήγηση – Απαίτηση για τον πλήρη Επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων και ακτών απόβασης  από τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή Φρουράς (ΑΔΦ) κάθε νήσου. ( Συγκρότηση Μεικτού Κέντρου Επιχειρήσεων).    Η δε FRODEX υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του ΑΔΦ.
 4. Απεμπλοκή των Δήμων λόγω μη αρμοδιότητας και επικουρική συμβολή στο έργο της Περιφέρειας .
 5. Άμεση χαρτογράφηση και  Διοικητικός  έλεγχος (προσωπικού και μέσων) όλων των ΜΚΟ, της Υ/Α του ΟΗΕ και  των διεθνών ΜΜΕ.
 6. Επιχειρησιακή υπαγωγή  όλων των ΜΚΟ και της Υ/Α του ΟΗΕ στο Γενικό Συντονιστή της κάθε νήσου.
 7. Διακριτικός  έλεγχος  των διεθνών ΜΜΕ καθόσον η Χίος είναι χαρακτηρισμένη ως Αμυντική Περιοχή Μείζονος Εθνικής Ασφάλειας.
 8. Εφαρμογή των διατάξεων της Υ/Α του ΟΗΕ και των Διεθνών Συμφωνιών  και  Άμεση Μετεγκατάσταση όλων των Κέντρων Φιλοξενίας  Προσφύγων εκτός Αστικών ή Τουριστικών περιοχών (πχ σε περιοχή της  Δυτική  Χίο  ή κάπου αλλού).
 9. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων Υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του νέου χώρο μετεγκατάστασης των προσφύγων.
 10. Μεσολάβηση  της Περιφέρειας για τη δυνατότητα υποστήριξης του (νέου) Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων μόνο από επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Χίο (οικονομική ενίσχυση της  τοπικής αγοράς και όχι της αγοράς των Αθηνών).
 11. Πρόβλεψη για μελλοντική αξιοποίηση των νέων υποδομών.
 12. Σύνταξη  Σχεδίου (σε επίπεδο Περιφέρειας) «Επιτήρηση & Ελέγχου Προσφύγων σε περίπτωση κρίσης των νήσων ».
 13. Επικοινωνιακήεκμετάλλευσητουπροβλήματος,  ανάδειξητηςΧίουωςΚέντροΑντιμετώπισηςΑνθρωπιστικώνΚρίσεων(συνεργασίαμετο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών και λοιπά παρεμφερή Πανεπιστήμια της Ε.Ε.).

Για όλα τα παραπάνω απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες και λήψη δυναμικών αποφάσεων.

Η υφιστάμενη κατάσταση στα Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Κάθε καθυστέρηση πλήττει ανεπανόρθωτα το νησί και τη χώρα. Ο χρόνος αποκατάστασης της εικόνας του νησιού, εκτιμάτε κατ΄ ελάχιστον μία 5ετία.

                                                                                                                                    

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ