9/9/20 12:56

Ευχαριστήριο του «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» στους χορηγούς των υποτροφιών 2020-2021