Ιωάννης Μιχαλάκης

Ιωάννης Μιχαλάκης

17.11.2016 // 13:36

Ελεγεία για τη γυναίκα της Αμανής

Τυραννισμένη η ζωή των ανθρώπων που κατοικούσαν στις πλαγιές της Αμανής. Λίγο το χώμα, λίγο το νερό, πολλές οι πέτρες. Ξερό το ψωμί, πικρό και αλμυρό από τον ιδρώτα που έπρεπε να χυθεί από τα κορμιά που δυσκολεύονταν να θρέψει. Μα αν ήταν μια φορά τυραννισμένη η ζωή των ανδρών, διπλά και τριπλά ήταν των γυναικών. Εκείνες έπρεπε να στέκονται δίπλα και μερικές φορές πίσω από τους άνδρες για να βοηθο ...