Γιώργος Ε. Ψαρέλης

Γιώργος Ε. Ψαρέλης

Πρόεδρος Συλλόγου Χίων Θεσσαλονίκης