Δημήτρης Καράλης

Δημήτρης Καράλης

Αντιδήμαρχος Τουρισμού