Νίκος Αγραφιώτης

Νίκος Αγραφιώτης

• Διευθυντής 3ου Γυμνασίου Χίου

• Περιφερειακός Σύμβουλος Χίου