Μάκης Κοντούδης

Μάκης Κοντούδης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χίου