Ιάκωβος Ζαννίκος

Ιάκωβος Ζαννίκος

27.02.2015 // 11:46

Το τρίγωνο και οι απώλειες

Πρέπει εμείς οι συνταξιούχοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Ε.Ν με την εμπειρία μας στο επάγγελμα, να αντιμετωπίσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, για μια ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ. Της θάλασσας ο χώρος είναι ένα τρίγωνο, με εκάστη πλευρά του με τη δική της σημασία, αλλά που και οι τρεις μαζί συνεργαζόμενες επιτυγχάνουν τη διεθνή επιτυχία σε ένα σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, με την Ελληνική σημαία σε όλες τις θάλασσες. Ο ...