Μέλη Τσακού

Μέλη Τσακού

29.10.2014 // 10:32

Γλωσσομάθεια με πιστοποίηση

Διάβασα το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας σχετικά με τη "μανία" της εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια,ιδίως μετά την αθρόα προσέλευση τουριστών από τις απέναντι ακτές. Πράγματι,παρατηρούμε κι εμείς, σαν Φροντιστήριο,αυξητικές τάσεις στο ενδιαφέρον για τη γλώσσα αυτή. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω και να ενημερώσω μέσα από τις στήλες σας ότι οι συμπολίτες μας, τις οποιεσδήποτε γνώσεις αποκ ...