Κων/νος Δ. Ανδρεάδης

Κων/νος Δ. Ανδρεάδης

09.04.2014 // 0:05

Επαναφορά των χωριών στη ζωή

Ακούγοντας σχετικές απαντήσεις τρίτων στην ερώτηση, «πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τα πιο απομακρυσμένα οικιστικά σύνολα του τόπου μας»; …ή πιο απλά «τι θα κάνατε για τα χωριά μας»; …σκεπτόμενος, συμπέρανα ότι θα ήταν σκόπιμο όταν μιλάμε για ενίσχυση, αναβάθμιση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νησιού μας, να μη μέναμε μόνο στα αυτονό ...