Νάσος Γιακαλής

Νάσος Γιακαλής

15.04.2014 // 11:40

Στόχος η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων

Το ζήτημα της στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι για εμάς βασική προτεραιότητα στη νέα προγραμματική περίοδο. Στόχος μας είναι η στήριξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και η ανάγκη προσέλκυσης επιχειρηματικών επενδύσεων, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των τοπι ...

Διεκδικούμε μια νέα αγροτική πολιτική

02.01.2014 // 12:04
Η νέα προγραμματική περίοδος του 2014-2020 έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Η παρατεταμένη ύφεση και τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας που αντιμετωπίζουμε απαιτούν στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις. Πεποίθησή μας είναι ότι είναι πλέον επείγουσα η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας μέσ ...