Μιχάλης Κολοκυθιάς

Μιχάλης Κολοκυθιάς

02.07.2013 // 12:31

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού…

Έχω γράψει αρκετές επιστολές όλα αυτά τα χρόνια, σε πρωθυπουργούς, σε υπουργούς και σε άλλους αρμοδίους και συναρμοδίους φορείς όπως την εκάστοτε διοίκηση της ΥΠΑ κλπ, διαθέτω αυτές τις επιστολές για κάθε ενδιαφερόμενο. Να το πω ατυχία… δεν ξέρω, να το πω ανευθυνότητα της Ελληνικής Πολιτείας… δεν ξέρω, να το πω εγκληματική ασχετοσύνη… δεν ξέρω. Το να βγάζεις πάντα έναν και έναν βουλευτή, τι μπορεί ...