Ευτυχία Βλυσίδου

Ευτυχία Βλυσίδου

30.04.2020 // 8:00

Το αντίο της Ευτυχίας Βλυσίδου στον Γιάννη Ράλλη

  Την Τρίτη 28 Απριλίου 2020, η εκπαίδευση στο Β. Αιγαίο, αλλά και στην Ελλάδα, φτώχυνε. Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιάννη Ράλλη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών σκότισε το μυαλό και βάρυνε την ψυχή μας. Ο Γιάννης εμφορούνταν από υψηλή αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού. Από εδώ αρύεται ο εξαίρετος χαρακτήρας του. Την ηθική προίκα του την έθετε απλόχερα στην υπηρεσ ...

Για ευαισθητοποίηση και προβληματισμό

01.11.2012 // 13:54
  Όταν ο Χίλτερ, στις 30 Ιανουαρίου 1933 κατέλαβε την εξουσία, στρατηγός Erich Lundendorff  είπε στον  Paul von Hindenbourg : «Σας προειδοποιώ ότι αυτός ο άνθρωπος του κακού θα βυθίσει το κράτος στην άβυσσο και θα φέρει αμέτρητες συμφορές στο έθνος μας. Οι μελλοντικές γενιές θα σας καταριούνται στον ...