Μάνος Μισυρλής

Μάνος Μισυρλής

25.10.2012 // 13:12

Σπάνια με τόση υπευθυνότητα ο χειρισμός μιας μεγάλης καταστροφής

 Κύριε Διευθυντή, σας στέλνω την παρούσα επιστολή με αφορμή τα δημοσιεύματα της εφημερίδας σας σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη χειμερινή περίοδο στις περιοχές που κάηκαν στην πρόσφατη πυρκαγιά και με την ιδιότητα του μέλους μιας εκ των τριών μελετητικών ομάδων που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό. Διευκρινίζω εκ των προτέρων ότ ...