Ελένη Κίτρινου

Ελένη Κίτρινου

10.10.2012 // 9:48

Nησιωτικότητα και θέματα ανάπτυξης

Όταν γίνεται αναφορά στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μιας νησιωτικής περιοχής, συχνά υπάρχει δυσκολία στον τρόπο ορισμού και μέτρησης της «νησιωτικότητας». Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα ανάπτυξης της κάθε νησιωτικής περιοχής είναι μοναδικά, το βασικότερο όμως αυτών είναι κοινό και σχετίζεται με την έννοια της απομόνωσης, δηλαδή της φυσικής απομάκρυνσής τους από τις βασικές αγορές τους. Τα γεν ...