Ιωάννης Ρες

Ιωάννης Ρες

23.05.2012 // 16:51

H τύχη της Χώρας σε μία ζαριά;

H διαδικασία των διερευνητικών εντολών και των διαβουλεύσεων υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ανέδειξαν την πραγματική φυσιογνωσία, στρατηγική και αντοχή των κοµµάτων σε σχέση µε αυτά που µε ευκολία υποσχέθηκαν προεκλογικά. Πλέον, ο πολίτης έχει ένα στέρεο κριτήριο µε βάση το οποίο µπορεί να αξιολογήσει τα εύκολα προεκλογικά λόγια: Των κομμάτων εκείνων που οδήγησαν τις διαδικασίες σε αδιέξοδο ε ...