Δήμος Καρασούλης

Δήμος Καρασούλης

Μέλος Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής Χίου

Μέλος κοινοτικού Συμβουλίου Θυμιανών