Ιωάννης Κ. Γκιάλας

Ιωάννης Κ. Γκιάλας

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

MD, PhD, FEBU

τ. Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 

τ. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς"