Σάββας Σκουφαρίδης

Σάββας Σκουφαρίδης

Ο Σάββας Σκουφαρίδης, 21 ετών, είναι Τριτοετής Προπτυχιακός Φοιτητής του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτισμική ιστορία και την ιστορία των Ιδεών. Ενδιαφέρεται, ακόμη, για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας και ιδιαιτέρως για θέματα κοινωνικής ισότητας και διαντίδρασης.