Παναγιώτης Λάλας

Παναγιώτης Λάλας

Αρχικελευστής Λιμενικού Σώματος, Απόφοιτος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών