Σωκράτης Βουγαζιανός

Σωκράτης Βουγαζιανός

24.05.2019 // 15:29

Δίνουμε στο Δήμο ηγετικό ρόλο στην καθημερινότητα μας.

Η μακρόχρονη θητεία σε κομβική θέση σε ένα πολιτικό γραφείο σε υποχρεώνει, στο τέλος της ημέρας, να παραδεχθείς το στρεβλό τρόπο της Ελληνικής διοίκησης. Ίσως, τη γενεσιουργό αιτία του πως φτάσαμε ως εδώ. Στις Ευρωπαϊκές χώρες οι μονάδες Αυτοδιοίκησης διαθέτουν στρατηγικό χαρακτήρα. Πρωτοβάθμια αντιμετωπίζουν όλα τα ζητήματα καθημερινότητας του δημότη και σε περιφερειακό επίπεδο αντιμετωπίζουν ...