Μαριάννα Κοράκη

Μαριάννα Κοράκη

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

11.01.2019 // 15:35

Οι ειδικοί παιδαγωγοί δίπλα στους γονείς

Ο πολλαπλός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής είναι  ιδιαίτερα σημαντικός καθώς λειτουργούν ως «διαμεσολαβητές» ανάμεσα στο παιδί και το σχολείο του. «Ξεκλειδώνοντας» τα συναισθήματά του μέσα από τη διαδικασία της μάθησης καταφέρνουν να επιδρούν καταλυτικά στην ιδιαιτερότητα και τη ψυχοσύνθεση του καθενός παιδιού συμβάλλοντας στη ...