Αργύρης Ρηγάκης

Αργύρης Ρηγάκης

Πάρεδρος Τοπικής Κοινότητας Πατρικών