Παναγιώτης Μυλωθρίδης

Παναγιώτης Μυλωθρίδης

ΜD MSc PhD FEBOPRAS, Πλαστικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ