Γιώργος Κυρίτσης

Γιώργος Κυρίτσης

Ο Γιώργος Κυρίτσης είναι δήμαρχος Κω