Διομίδης Χόνδρος

19.10.2017 // 10:26

Στρατηγική μάρκετινγκ Vs σχέδιο μάρκετινγκ

Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο σήμερα για τις επιχείρησης που "κάνουν" μαρκετινγκ, να συγχέουν συχνά τις έννοιες της στρατηγικής μαρκετινγκ(marketing strategy) και του σχεδίου μαρκετινγκ (marketing plan). Αν αναζητούσαμε τον πιο εύκολο τρόπο να να εξηγήσουμε την διαφορά αυτών των δύο εννοιών θα καταλήγαμε στο εξής: Η στρατηγική μάρκετινγκ (marketing strategy), είναι μια δήλωση των στόχων που θέλει ν ...