ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του Σωματείου Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Συναφών Επαγγελμάτων

Το Σωματείο επισκευαστών αυτοκινήτων Χίου θέλει να ενημερώσει το ευρύ κοινό ιδιοκτητών αυτοκινήτων, ότι όλα τα συνεργεία, φανοποιεία, βαφεία, κλπ., που νομίμως λειτουργούν στη Χίο, αναλαμβάνουν την επισκευή οποιασδήποτε ζημιάς έχει προκύψει από τροχαίο ατύχημα και συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να αποζημιώνουν τα ασφαλιστικά οχήματα, ανεξαρτήτως του συνεργείου που επιλέγει ο παθόντας. 

Όπως επίσης ότι δεν χάνουν την εγγύηση, αν επισκεφτούν και τελέσουν επισκευή σε οποιοδήποτε συνεργείο, ανεξαρτήτου της εταιρείας αγοράς του οχήματός τους.

Το σωματείο μας υποστηρίζει τον υγιή ανταγωνισμό και καταδικάζει όλους όσους χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να αυξήσουν την πελατεία τους. 

Διαφήμιση
Γενικές
2/12/21 11:35

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ