Πάσπαργος

Ο « Πάσπαργος» κάνει πρεμιέρα στο Ομήρειο το Σαββατοκύριακο

Ένα σπονδυλωτό θεατρικό έργο με τίτλο  «Πάσπαργος» του Χιώτη συγγραφέα Τηλέμαχου Τσαρδάκα  που αναφέρεται στην  ανθρώπινη εμπειρία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης,  και  εστιάζει στον γεωγραφικό χώρο του ανατολικού Αιγαίου και, ειδικότερα, στην ομώνυμη βρ...