Γιάννης Κουκούμιαλος

Μπόρεσε να κοιτάξει το φως χωρίς να τυφλωθεί

Ο, τι θυμόμαστε από κάποιον, οι εμπειρίες, οι εντυπώσεις, τα αισθήματα με τον καιρό θρυμματίζονται σε μικρούς κόκκους μνήμης που ταξιδεύουν μέσα μας με τον ίδιο τρόπο που διαχέεται σε ένα δωμάτιο η σκόνη που φυσάει κάποιος από τη παλάμη του. Εκεί συναντιούνται με άλλα θραύσματα μνήμης, ενώνονται ...