Θεατρική Ομάδα Χίου

Φτυστός ο μακαρίτης από τη Θεατρική Ομάδα Χίου

Τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες ανακαλεί στον θεατή, τόσο ως τίτλος του έργου, όσο και ως επαναλαμβανόμενο leitmotiv, η φράση-επωδός στο τέλος της κάθε σκηνής: «Φτυστός ο μακαρίτης!». Ο συνειρμός είναι σαφής• το τρίπτυχο οικογένεια-θρησκεία-πατρίδα συγκρο...