Φραγκούλης Κυλαδίτης

Το παιχνίδι των ισχυρών με τη «διχόνοια» και την «ομόνοια»

Εννοιολογικά η διχόνοια είναι η ασυμφωνία γνωμών ή  φρονημάτων, ο διχασμός, η κατάσταση έχθρας και μίσους, η δυσαρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις. Αντίθετα, ομόνοια είναι η ομοφροσύνη, η ταυτότητα αντιλήψεων, η σύμπνοια, η διάθεση για αρμονική συμβίωση, το μόνοιασμα. Πολλά έχουν ειπω...