Νίκος Καλογεράς

Δεν έχουν πια την πολυτέλεια να ψοφήσει … η κατσίκα του γείτονα

Κάποια χρόνια πριν λειτουργούσε η ανταγωνιστική διάθεση. Πόσοι πήγαν στο χορό των Βικιανών; Εμείς πρέπει να βγούμε παραπάνω, έλεγαν οι γείτονες Αμαδιανοί ή Καμπούσοι και το αντίστροφο. Οι εποχές άλλαξαν, τα χωριά διαρκώς ερημώνουν και οι ισχυροί δεσμοί του παρελθόντος της παροικί...