Δημοτική Ενότητα Αμανής

Πιο εύκολη η πρόσβαση για τα Α.με.Α. στις παραλίες της Αμανής

Στην Δημοτική Ενότητα της Αμανής διατέθηκε το, ένα από τα δύο αμαξίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με κινητικές δυσκολίες, για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε παραλίες και η είσοδός τους στη θάλασσα. Το αμαξίδιο, θα είναι διαθέσιμο στην παραλία Γωνιά, όπου θα διατίθεται και βοήθει...