Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Χίου