22/11/18 15:05

Προαγγελία Γάμου Μιχαήλ Τσιμπινού & Κυριακής Γκέλλη

Ο Μιχαήλ  Τσιμπινός του Νικολάου και της Αναστασίας το γένος Φιρρυπή που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο και η Κυριακή Γκέλλη του Γεωργίου και της Θεοδώρας το γένος Μαυράκη που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στη Χίο.