30/4/18 11:52

Προαγγελία Γάμου Τώρας Δημήτριος

Ο Δημήτριος Τώρας του Κωνσταντίνου και της Όλγας το γένος Μπάκουλα που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο και η Αγγελική Κουμπιά του Στυλιανού και της Αντωνίας το γένος Παπαζή που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο πρόκειται να παντρευτούν και γάμος τους θα γίνει στη Χίο.