29/6/20 10:38

Προαγγελία γάμου Ιωάννη Μηνιώτη και Ισιδώρας-Χαρίκλειας Κικιλή

Ο Ιωάννης Μηνιώτης του Μιχαήλ και της Σταματίνας το γένος Μιχάλη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Χίο και η Ισιδώρα - Χαρίκλεια Κικιλή του Αντωνίου και της Μαρίας το γένος Σημηριώτη που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στη Χίο.