ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22710 22487

Δέχεται στην κλινική «Ζωοδόχος Πηγή»

Αποστολή email

https://aggeiologia.gr/

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικού Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Μετεκπαιδευθείς εις IMELDA HOSPITAL, BONHEIDEN, BELGIUM
Ιατρείο Αθήνας: Γ.Σισίνη 37 & Χατζηγιάννη Μέξη Αθήνα Τ.Κ. 11528 (παραπλεύρως Hilton) Τηλ: 210 7227221
Ιατρείο Χίου: Κλινική «Ζωοδόχος Πηγή» Δέχεται με ραντεβού Τηλ: 22710 22487 (πρωινές ώρες) Κιν: 6944 475225 Fax: 2107227201